ETA BİLGİSAYAR PROGRAMLARI
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI’NA HAZIR

Kıymetli  Müşterimiz,

  • Asgari Geçim İndirimi Uygulaması programlarımıza ilave edilmiştir. Bahse konu uygulama Versiyon 6'da yer almayacak, diğer versiyonlarımız; Versiyon 7, ETA for Windows, ETA: V.8-SQL ve ETA:SQL için geçerli olacaktır.
  • Asgari Geçim İndirimi ile ilgili yükleme, her türlü servis ve yerinde destek hizmeti için yetkili bayinize ücretli servis başvurusunda bulunabilirsiniz.

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI NEDİR ?

İÇERİK: 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Elde Edilecek Ücretlerin Vergilendirilmesinde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Geçerli Olacaktır.
4 Nisan 2007 tarih ve 26483 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 5615 sayılı Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesi hükümleri gereğince; ücretlilerde vergi indirimini düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121. maddesi 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Bir başka ifade ile kamuoyunda vergi iadesi olarak bilinen ücretlilerde vergi indirimi uygulamasına, 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere son verilmiştir.
5615 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi, Asgari Geçim İndirimi başlığı ile yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu madde hükümleri gereğince 01.01.2008 tarihinden itibaren elde edilecek ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulamasına geçilecektir.
Asgarî geçim indirimi; çalışanların ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinden belirli bir tutarın indirilmesi esasına dayanmaktadır. Buna göre asgari geçim indirimi ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının;

  • Mükellefin kendisi için % 50’si,
  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
  • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’i,

dikkate alınarak tespit edilecektir.
Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınacaktır.
Yukarıdaki açıklamalara göre belirlenecek tutarın, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde belirlenen gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan vergi oranı ile çarpılmasıyla bulunan tutar, çalışanın ücreti nedeniyle hesaplanacak gelir vergisinden mahsup edilecektir.

Asgari geçim indirimine ilişkin uygulama dönemleri ve diğer hususlar Maliye Bakanlığı’nca belirlenecektir.

Dereli Bilgisayar Eta6 - Eta7 - Eta For Windows - Eta v8 sql - Eta sql --- Eta Bilgisayar Ticari Yazılım Programları Yetkili Bayii'si dir
Dereli Bilgisayar İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Telefon: (0212) 238 16 76 - 238 16 86 Tüm hakları saklıdır. Copyright © 2008. Desing Dereli
Sitemizde bulunan bütün bilgiler tamamen Eta Bilgisayar Resmi Sitesinden Alınmıştır.